ထုတ်ကုန်စက်ရုံ - တရုတ်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ